kontakt


Stowarzyszenie Wiecznych Studentów

SWS jest międzyuczelnianą organizacją niedochodową, ze swoją siedzibą w Chicago. Zajmujemy się – szeroko pojętym – krzewieniem i podtrzymywaniem polskiej kultury studenckiej na emigracji, integrowaniem polskich środowisk akademickich poprzez organizowanie imprez i wydarzen o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, pomocą w znajdowaniu informacji oraz pomocy stypendialnej dla studentów. Działalność jest głównie adresowana do polskich i polskiego pochodzenia (lecz znajacych jez. polski) studentów oraz środowiska akademickiego.


Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy.

Prosimy bardzo o kontakt z nami, a także o wszelkie informacje na temat życia i imprez kulturalnych, obecnych jak również i przyszłych. Jesteśmy ciekawi waszych komentarzy, sugestii i uwag z wydarzen/imprez przez nas organizowanych lub w których braliśmy udział. Prosimy także o nadsyłanie zdjęć, filmów, wszelkich materiałów medialnych a także tekstów. To miejsce jest wasze.


Za całokształt pracy SWS w roku ak. 2006/2007 odpowiadaja:

Paulina Garga,Joanna Buda, Agnieszka Gula, Artur Zadrozny, Kamil Daszkiewicz, Renata Jaworowski,Dariusz Radziszewski, Aneta Musial, Karolina Goleba, Aneta Fadrowska, Magdalena Parys, Mariusz Borowicz, Bartosz Dajnowski

squonk mod kit
Kontakt:
informacje ogólne:
(routing: wszyscy)
[email protected]
redakcja mailingu:
(routing: wszyscy)
[email protected]
webmaster:
(routing: [x])
[email protected]

korespondencja
pisemna:

ETERNAL STUDENTS ASSOCIATION
STOWARZYSZENIE WIECZNYCH STUDENTOW
PO BOX 1021
CHICAGO , IL 60630-1021
USA